Aviator
Oficjalna strona Awiator Games

Regulamin

Witamy na naszej stronie z Regulaminem, gdzie przedstawiamy wytyczne i umowy regulujące korzystanie z naszej platformy na https://aviator-games.com/. Ważne jest zapoznanie się z tymi warunkami, aby zapewnić bezpieczne, uczciwe i przyjemne doświadczenie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków i postanowień.

Odpowiedzialność użytkownika

Jako użytkownik naszej platformy jesteś odpowiedzialny za korzystanie z naszych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami. Obejmuje to szanowanie praw własności intelektualnej innych osób, powstrzymanie się od działań niezgodnych z prawem oraz zapewnienie dokładności i prawdziwości przekazywanych informacji.

Wykorzystanie treści i własność intelektualna

Cała treść dostępna na naszej platformie, w tym teksty, obrazy, filmy i logo, jest chroniona prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Bez uprzedniej pisemnej zgody zabronione jest nieuprawnione korzystanie, kopiowanie ani rozpowszechnianie naszych treści. Przesyłając treści na naszą platformę, udzielasz nam niewyłącznej, światowej, bezpłatnej licencji do korzystania, modyfikowania i wyświetlania tych treści w związku z naszymi usługami.

Prywatność i ochrona danych

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Nasza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, używamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej platformy. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Linki i treści osób trzecich

Nasza platforma może zawierać linki do stron internetowych, aplikacji lub usług osób trzecich, które nie są pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, warunki ani praktyki tych platform osób trzecich. Korzystanie z dowolnych połączonych witryn lub usług odbywa się na własne ryzyko, a zachęcamy do zapoznania się z ich odpowiednimi warunkami i polityką prywatności.

Oświadczenie o gwarancji

Staramy się dostarczać dokładne i wiarygodne informacje, jednak nasza platforma jest udostępniana "w takim stanie, w jakim jest" i "z dostępnością w takim stanie". Nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności, kompletności, niezawodności ani dostępności naszych treści ani usług. Korzystanie z naszej platformy odbywa się na własne ryzyko, a my zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze ani karne szkody wynikające z korzystania z naszej platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani koszty poniesione w wyniku polegania na naszych treściach lub usługach.

Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na naszej stronie internetowej. Odpowiada Tobie regularne sprawdzanie Regulaminu i śledzenie ewentualnych aktualizacji.

Podsumowanie

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszym Regulaminem. Korzystając z naszej platformy, zgadzasz się przestrzegać tych warunków i wytycznych. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Regulaminu lub dowolnego aspektu naszej platformy, prosimy o kontakt. Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego i przejrzystego środowiska dla wszystkich użytkowników.